loader image

RB GLOBAL DOO UŽICE JE PROIZVOĐAČ STARE SOKOLOVE RAKIJE I LIDER
NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU VRHUNSKIH RAKIJA SA TRADICIJOM DUGOM 28 GODINA

UKOLIKO ŽELIŠ DA UČIŠ, SVESTRANO SE RAZVIJAŠ U OBLASTI PRAVA I OSTVARIŠ U KARIJERI
NE PROPUSTI PRILIKU DA NAM SE PRIDRUŽIŠ

U OKVIRU PLANSKIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJU POSLOVANJA

POJAČAVAMO STRUČNI TIM NA POZICIJI

STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

MESTO RADA – UŽICE

Poslovi:

 • Razumevanje poslovne strategije Kompanije, rad na njenom sprovođenju i unapređenju u domenu prava, uz doprinos očuvanju i poboljšanju imidža Kompanije
 • Izrada opštih i pojedinačnih akata i njihovo usaglašavanje sa zakonskom regulativom
 • Izrada, tumačenje, kontrola i ocena ugovora, odluka i drugih dokumenata
 • Podrška menadžmentu u primeni zakonske regulative
 • Zastupanje pred sudovima, izrada tužbi, predloga, pravnih lekova, podnesaka..
 • Poslovi iz oblasti radnog prava
 • Učestvovanje u projektima Kompanije u domenu prava
 • Poslovi upisa i ažuriranja podataka u odgovarajućim registrima
 • Kontakti, korespodencija i saradnja sa državnim i javnim službama i drugim eksternim saradnicima
 • Poslovi iz oblasti osiguranja, intelektualne svojine i svojinsko-pravnih odnosa
 • Prateći administrativni poslovi

Uslovi:

 • Pravni fakultet, najmanje osnovne akademske studije (240 ESPB)
 • Spremnost kandidata da uči i svestrano se razvija u oblasti prava bez obzira na radno iskustvo
 • Pravosudni ispit poželjan
 • Dobro znanje rada na računaru (MS Office, internet..)
 • Znanje engleskog jezika je prednost
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije

 

Nudimo:

 • Perspektivu u rastućoj, stabilnoj i uređenoj firmi
 • Konkurentnu i stimulativnu zaradu
 • Profesionalnu podršku, priliku za usavršavanje, razvoj i napredovanje
 • Prijatno okruženje sa visokom organizacionom kulturom
 • Program obuke i uvođenje u posao sa mentorskim pristupom
 • Timske aktivnosti, okupljanja i druženja tokom godine
 • Želimo da čujemo Vas

Prijave i CV sa fotografisanom ili skeniranom diplomom/uverenjem dostavite do 15. 12. 2022. g na E-mail: posao@starasokolova.com (Subjekt: Stručni saradnik za pravne poslove)
Nekompletne prijave neće biti razmatrane
Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u Uži izbor
Procedura odbira kandidata sadrži proveru znanja i kompetenci za rad
Napomena: Slanjem prijave kandidat daje pristanak da Kompanija njegove lične podatke
obrađuje u postupku selekcije u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti
Kontakt telefoni: 064/82 55 326; 064/82 55 337